دیوید بوی طی یک مصاحبه در سال ۲۰۰۲ پیش بینی کرده بود که موسیقی در جهان دیجیتالی و اینترنتی به حیات خود ادامه می دهد… پس از گذشت یک دهه، گفته او درست از آب در امد و میبینیم که خوانندگان موسیقی‌خود را در دنیای دیجیتالی برای مخاطبان خود منتشر می کنند. اما فایده این موسیقی دیجیتالی چیست؟ باعث شده خوانندگان به سرعت اثار خود را به فروش برسانند و ابزار عرضه ان نیز ارزانتر و راحت تر شده است.
منبع خبر: سایت موسیقی رینگ رینگ
http://ringring.info/wp-admin/post.php?post=1813&action=edit

ادامه مطلب