اگر با ازدواج کودک و ظلم علیه زنان مخالفید این خبر را بخوانید…
مژگان عظیمی خواننده افغان، اخیرا کلیپی بسیار جنجالی در رابطه با ازدواج کودک، خشونت و ستم علیه زنان کشورش تهیه و منتشر کرده است که غوغای بسیاری در سطح دنیا به پا کرده است. او در این کلیپ از به زنجیر کشیدن زنان کشورش و رفتار خشونت امیز با انها بیزاری جسته است و در حرکتی نمادین زنجیر را بر خود و زنان بسته است تا نشان دهد زنان وطنش در زنجیر ستم به دام افتاده اند. شکی نیست مبارزات زنان می تواند در هر هنر و زبانی مقدمه ای بر رهایی و ازادی انان خواهد بود.

منبع خبر: سایت موسیقی رینگ رینگ
http://ringring.info/wp-admin/post.php?post=1818&action=edit

ادامه مطلب