اگر با ازدواج کودک و ظلم علیه زنان مخالفید این خبر را بخوانید…
مژگان عظیمی خواننده افغان، اخیرا کلیپی بسیار جنجالی در رابطه با ازدواج کودک، خشونت و ستم علیه زنان کشورش تهیه و منتشر کرده است که غوغای بسیاری در سطح دنیا به پا کرده است. او در این کلیپ از به زنجیر کشیدن زنان کشورش و رفتار خشونت امیز با انها بیزاری جسته است و در حرکتی نمادین زنجیر را بر خود و زنان بسته است تا نشان دهد زنان وطنش در زنجیر ستم به دام افتاده اند. شکی نیست مبارزات زنان می تواند در هر هنر و زبانی مقدمه ای بر رهایی و ازادی انان خواهد بود.

منبع خبر: سایت موسیقی رینگ رینگ
http://ringring.info/wp-admin/post.php?post=1818&action=edit

ادامه مطلب

دیوید بوی طی یک مصاحبه در سال ۲۰۰۲ پیش بینی کرده بود که موسیقی در جهان دیجیتالی و اینترنتی به حیات خود ادامه می دهد… پس از گذشت یک دهه، گفته او درست از آب در امد و میبینیم که خوانندگان موسیقی‌خود را در دنیای دیجیتالی برای مخاطبان خود منتشر می کنند. اما فایده این موسیقی دیجیتالی چیست؟ باعث شده خوانندگان به سرعت اثار خود را به فروش برسانند و ابزار عرضه ان نیز ارزانتر و راحت تر شده است.
منبع خبر: سایت موسیقی رینگ رینگ
http://ringring.info/wp-admin/post.php?post=1813&action=edit

ادامه مطلب